BESTANDER

På denne siden finner man kortfattet informasjon om tilstanden til hovedbestandene i Barentshavet, Norskehavet og tilstøtende havområder.

Takket være Norges og Russlands strategi for forvaltning av de felles levende marine ressursene i Barentshavet og Norskehavet og det tette samarbeidet mellom våre land om ressurskontroll, er bestandssituasjonen i disse havområdene svært god, selv i internasjonal målestokk.

På denne siden finner man kortfattet informasjon om tilstanden til hovedbestandene i Barentshavet, Norskehavet og tilstøtende havområder.

Bestandsvurderingen foretas årlig innen rammene av ICES’ arbeidsgrupper på grunnlag av forskningsdata og fangstdata som fremlegges av de forskjellige lands forskere.

Til grunn for vurderingen ligger som regel resultatene av norske og russiske forskeres felles forskning, som er nedfelt i et årlig felles program (Vedlegg 10).

Til grunn for vurderingen av norsk vårgytende (atlanto-skandisk) sild ligger resultatene av et internasjonalt forskningstokt i Barentshavet og Norskehavet.

Les ICESs offisielle anbefalinger