Kontakter i Norge

Nærings- og fiskeridepartementet

Telefon: +47 22 24 90 90
Faks: +47 22 24 95 85
E-post: postmottak@nfd.dep.no
https://www.regjeringen.no/no/dep/nfd

Post boks 8118 Dep
0032 Oslo
Norge

   
Fiskeridirektoratet

Telefon fra Norge: 03495
Telefon fra utlandet: +47 800 30 179
E-post: postmottak@fiskeridir.no
https://www.fiskeridir.no

Postboks 185 Sentrum
5804 Bergen
Norge

   
FMC - Fisheries Monitoring Center

Telefon fra utlandet: +47 55 23 83 36
Telefon fra Norge: 55 23 83 36

https://www.fiskeridir.no/Yrkesfiske/Kontroll/Norsk-FMC

   
Havforskningsinstituttet

Telefon: +47 55 23 85 00
Faks: +47 55 23 85 31
E-post: post@imr.no
https://www.imr.no

Postboks 1870 Nordnes
5817 Bergen
Norge

   
Kystvakten

Telefon: 07611
https://www.forsvaret.no

Postboks 295
8401 Sortland
Norge 

   

Kontakter i Russland

Det føderale fiskeribyrået

(Rosrybolovstvo)
 

Leder Ilja Vasiljevitsj Sjestakov
Тelefon: (495) 628 23 20
Faks: (495) 628 19 04
e-post: harbour@fishcom.ru
https://www.fish.gov.ru

Rozjdestvenskij bulevard 12
107996 Moskva
Russland

   
Rosrybolovstvos territoriale
avdeling for Barentshavet og Kvitsjøen

Leder Viktor Nikolajevitsj Rozjnov 
Тelefon: (8152) 79 81 29
Faks: (8152) 79 81 26
E-post: murmansk@bbtu.ru
https://www.bbtu.ru

Коminterna 7
183038 Murmansk
Russland

   
FGBNU «VNIRO»

Direktør Kirill Viktorovitsj Kolontsjin
Тelefon: (499) 264 93 87
Faks: (499) 264 91 87
E-post: vniro@vniro.ru
https://www.vniro.ru

Verkhnjaja Кrasnoselskaja 17
107140 Моskva 
Russland

   
FGBNU «PINRO»

Direktør Konstantin Vladimirovitsj Drevetnjak
Тelefon: (8152) 47 25 32
Faks: (8152) 47 33 31
E-post: persey@pinro.ru
https://www.pinro.ru

Knipovitsja ul. 6
183038 Мurmansk 
Russland

   
FGBU - Senter for fiskeriovervåkning
og kommunikasjon (FGBU TsSMS)

Leder Artjom Sergejevitsj Vilkin
Тelefon: (495) 797 18 64
E-post: info@cfmc.ru
https://www.cfmc.ru

Novotsjerjomusjkinskaja 9
117447 Moskva
Russland

   
Murmansk-filialen av FGBU TsSMS

Leder Sergej Jevgenjevitsj Veleslavov  
Тelefon: (8152) 47 40 29
Faks: (8152) 47 48 52
E-post: office@mrcm.ru

Тralovaja 43
183950 Murmansk
Russland

   
Russlands Føderale sikkerhetstjenestes 
grensedirektorat for det vestlige
arktiske område (FSB)

Telefon: (8152) 48 75 82
Faks: (8152) 48 76 25
E-post: cc@pufsbm.ru

Severnyj projezd 5
183038 Murmansk
Russland