FORSKNING

Havforskningssamarbeidet mellom Norge og Russland har røtter tilbake til begynnelsen av forrige århundre, og ble formalisert mot slutten av 50-tallet.
Foto: © PINRO

Det nære forskningssamarbeidet har medvirket til at Barentshavet og Norskehavet i dag er blant de best forvaltede havområder i verden.

På denne siden finner man forskningsbasert informasjon om tilstanden til fellesbestandene av levende marine ressurser, forskningsbasert TAC for marine ressurser, prognoser for mulig fangst i Barentshavet og Norskehavet, anbefalinger når det gjelder en rasjonell utnyttelse av disse ressursene.

Her finner man også informasjon om samarbeidet mellom Norge og Russland innen rammen av Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjonen, internasjonale fiskeriorganisasjoner som NAFO og NEAFC og ledende forskningsinstitutter som PINRO og Havforskningsinstituttet.