STATISTIKK

Det er av avgjørende betydning for en forsvarlig forvaltning av ressursene i Barentshavet og Norskehavet å ha pålitelig statistisk informasjon om de levende marine ressursene i disse havområdene.

Norge og Russland rapporterer fortløpende fangstdata til Det internasjonale havforskningsrådet (ICES), som bruker disse dataene i sine anbefalinger når det gjelder TAC.
På denne siden finner man:

  • fangstdata på fellesbestandene (torsk, hyse, lodde og blåkveite) i Barentshavet og Norskehavet som Norge og Russland har oversendt ICES fra år 2000 av;
  • akkumulerte operative fangstdata på fellesbestandene i Barentshavet og Norskehavet som Norge og Russland på månedlig basis oversender til ICES for inneværende periode.