ICES-ANBEFALINGER

Bestandsvurderingen foretas årlig innen rammene av ICES’ arbeidsgrupper på grunnlag av forskningsdata og fangstdata som fremlegges av de forskjellige lands forskere.
   
 
   (400,39 kB)
 
 
   (453,34 kB)
 
   (277,79 kB)
 
   (530,47 kB)
 
   (507,35 kB)
 
   (341,77 kB)
 
   (353,04 kB)
 
   (374,55 kB)